De toekomst van de Groninger nacht. 050nachtvisie2025

Groninger nacht 28 maart 2016

–   24/7 nachtvisie 2025/050

Edelachtbare burgemeester Den Oudsten,

Dankzij mijn abonnement op de gemeentestukken heb ik de afgelopen jaren veel van uw voorstellen en brieven mogen lezen en hierbij wil ik u dan ook danken voor het positieve werk wat is verricht.
Tevens wil u bedanken voor het overleg wat ik met u mocht voeren over Groningen en de verschillende aspecten van de nacht in 2015.

Toch wil ik u vragen stil te staan bij de te varen koers met betrekking tot de Groninger nacht voor de komende jaren. Wat is de visie op het gebied van veiligheid? Wat gaan we op de lange termijn doen met het welbevinden van de burgers in de nacht? Zowel de slapende, werkende en recreërende nachtgebruikers moeten in Groningen mijns inziens zo goed mogelijk worden bediend. En dit dan natuurlijk op een veilige manier. Vaak wordt de nacht door beleidsmakers als lastig ervaren. Ik meen juist dat de Groninger nacht de komende jaren veel potentie heeft om Groningen als stad nog beter op de wereldkaart  te zetten. Naast de, inmiddels nationaal en internationaal, beroemde festivals en evenementen  zal de komende jaren de creatieve/ICT sector sterk toenemen in het Noorden. Deze nieuwe mondiale 24-uurs economie moet ook aansluiten bij onze stad. Vandaar mijn schrijven aan u.

Graag zou u ik het volgende willen adviseren.

–  Proberen te komen tot een 24/7 bestendig Groningen in 2025

–  Te komen tot een zo goed mogelijke harmonie om de (nacht)stadjers zo goed mogelijk 24/7 te kunnen faciliteren.

–  De Groninger nachteconomie kan grote (verdere) vooruitgang boeken. Denk aan: winkelsluitingstijden, N8-OV, horeca, drugsbeleid, politie-inzet, evenementenbeleid, wonen versus uitgaan.

Hoe ziet de nachtvisie voor de komende jaren eruit?  Waar moet de Groninger nacht in 2025 zijn?

 

Ik hoop dat u bovenstaande aanbevelingen ter overweging wilt nemen.

 

Met vriendelijke nachtelijke groet,

 

Chris Garrit
(waarnemend) nachtburgemeester Groningen.