Schaf de maximumsnelheid af! Nacht en dag sneller naar Groningen

Minister van Verkeer en Waterstaat Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Onderwerp: Voorstel afschaffen van de maximum snelheid (A6,A7)
om snelheid, duurzaam-rijden, nacht- en dag verbinding (ook naar Groningen) sterk te verbeteren.

 

Groninger nacht 05-02-2016

Geachte minister van V&W mevrouw Schultz van Haegen,

Als nachtburgemeester van Groningen geef ik gevraagd en ongevraagd (N8) advies. Dit maal wil ik opkomen voor de (nacht)Groningers die jarenlang werden achtergesteld ten opzichte van de rest van Nederland; met mijn voorstel wil komen tot een mooie win/win situatie voor iedereen. Voor Groningen én de rest van modern (snelheidslievend) Nederland. Ik wil u danken voor het bericht van vannacht over het verder verhogen van de maximum snelheid naar 130km p/u op meer wegen in Nederland. Gezien vanuit het oogpunt van meer snelheid op de weg en daarnaast de bevordering van duurzaam/schoon vervoer moeten de maatregelen mijns inziens veel verder gaan. Het voorgestelde beleid is eigenlijk alweer verouderd omdat de huidige techniek en mogelijkheden anno 2016 de regels rechts inhalen.

Na het mislukken van de Zuiderzeelijn (010-020-050-Hamburg-Berlijn) is er pas eind 2015 door de NS een “proef” gestart met toevoegen van 1 extra dienst. En dit dan helaas alleen op de vrijdagavond.  N8-trein (050-020) op een onhandig -want te vroeg- tijdstip. Door dit halfbakken experiment zitten veel nachtstadjers  nog immer met een ondermaatse nachtverbinding 050-Schiphol.

Bij deze vraag ik u de volgende zaken te overwegen om te komen tot een stevige maatregelen omtrent het bevorderen van de inmiddels duidelijke gestarte energietransitie.
Ik stel dan ook van harte voor:
Het nieuwe rijden 2.0:
“Het nieuwe Nederlandse maximum snelheidssysteem” .

(deels naar Duits model)
Vooral snelheid natuurlijk! Die heerlijke(schone) snelheid.
Net als bij de telefoon van het 1G netwerk naar het komende 5G tijdperk. Alles gaat harder dus ook de wegen moeten daar in meegroeien. Ik wil u namens veel nachtgebruikers uit Groningen vragen om Noord Nederland aanzienlijk beter bereikbaar te maken. In het OV en zeker op de weg moet de snelheid van/naar Groningen veel verder omhoog. Sneller met eerlijk, messcherp oog, voor een werkbare toekomst.
Vandaag verscheen in de media een bericht wat vol trots mededeelde dat het wegennet een nieuwe update had ondergaan:

Op meer plekken in Nederland is nu 130kmpu toegestaan.

Maximunsnelheden Nederland

Ook al vind ik zelf hard rijden heel erg leuk (en geniet ik er ook best van) snap ik het nut van deze “snelheidsverhoging” niet helemaal.
Bewezen slecht voor het milieu en de 10 km harder rijden schiet eigenlijk ook net niets op. 
Als je (VVD/PVV) dan zo nodig harder wil tot maar 130km pu, waarom dan niet meteen helemaal goed? Gericht op nacht en dag snellere landelijke verbinding die werken, economisch duurzamer zijn en op langere termijn veel meer rendement zullen opleveren.
180_km pu
Momenteel zie ik de nieuwe 130km pu borden eerder als een halfbakken maatregel met meer nadelen dan voordelen. Daarnaast blijkt vandaag alweer dat het ingevoerde 130km pu beleid niet meer toekomst-bestendig zal zijn op langere termijn.
Ik zie het 130-bord nu als symbool van een maatregel met een duidelijk gemis van: wetenschap, boeren verstand, bewustheid van de wegen, voertuigen, snelheid en tijd. Een misplaatst gevoel van schijn “snelheid/vrijheid” wordt nu onbewust in de Nederlandse maatschappij gecreëerd. Ik kom daarom met een vernieuwd concept-wegsysteem voor (Noord) Nederland.
Als (waarnemend) nachtburgemeester van Groningen wil ik dan ook bij deze de campagne aftrappen die een snellere groene verbinding mogelijk maakt:
WE SCHAFFEN DE MAXIMUMSNELHEID AF !
(voor groene voertuigen)
Indienverstande dat:
-In heel Nederland de maximumsnelheid terug gaat naar 120km pu op alle snelwegen. (ook op Terschelling)
-Te veel vervuilende (diesel/benzine/gas) auto’s (met of zonder sjoemelsoftware) of auto’s met groot verbruik een maximumsnelheid van 80-100kmpu opleggen.
-Er worden in het Noorden 2 stukken “supersnelweg” (als pilot) aangewezen waar alleen voor Hybride/Waterstof auto’s geen maximum geld. Als pilot van 2 jaar passen we op 2 plekken in Nederland de weg omwille de veiligheid/snelheid een beetje aan.
(her en der ook een paar mooie stijle kuipbochtjes inbouwen. Die kunnen geen kwaad om hoge snelheden te behouden)

De nieuwe “super-snelwegen” waar we in Nederland alleen met “groene auto’s” met uw toestemming geen maximumsnelheid meer voor gelden zijn:

 -A6: de 60,7 km tussen Almere-Buiten en Emmeloord.
(geen maximum snelheid voor hybride/waterstof voertuigen)
 en de:
-A7: de 32,5km afsluitdijk
(geen maximum snelheid voor hybride/waterstof voertuigen)
Denk dat iedereen die in Noord Nederland woont, wel weet hoe lang deze stukken weg (A6, A7)  zijn en hoe ideaal je hier (met wat kleine veiligheidsingrepen op bepaalde stukken) veel harder dan 130km pu zou kunnen rijden.
Onze Duitse-Oosterburen hebben (als enige land ter wereld) voor bepaalde stukken snelweg de snelheidslimiet afgeschaft.
Door de schaarste van, het onbeperkte gebruik maken, van de aangeschafte snelheid, komen mensen vanuit de gehele wereld naar Duitsland om daar even onbeperkt hard te mogen rijden.

 

 

Het toenemende “snelheids-tourisme” zal naar verwachting meteen voordelige effecten gaan laten zien na de afschaffen van de maximumsnelheid in Nederland. Als we als 2e land ter wereld (naast Duitsland) stukken snelweg zonder maximumsnelheid zouden “vrijgeven” gaat dat leiden tot populariteit van deze “groene” bolides. Daarbij hoort ook meteen een stevige impuls voor de economische groei van Hybride/waterstof/ “groene” voertuigen en nieuwe toeleveringsbedrijven industrie en werkgelegenheid bij.

Verdere voordelen van de snelheidsimpuls:

2016-toyota-mirai-hydrogen-pump-2-1500x1000

 

 

 

 

 

 

-De aanleg van waterstof tankstations worden rendabel en er zal vanzelf een nieuwe (waterstof) economie verschijnen.

 

 

 

Honda-Hydrogenfuelstation

 

 

-Sterk groeiende (groene)stroom/waterstof inkomsten (langs de A6,A7)
H2 impressie

H2O -H2

-Groeiend internationaal tourisme naar Nederland als aantrekkelijk vakantieland. Zet Nederland weer mooi op de (groene) wereldkaart van snelheid, vooruitgang en innovatie.
2016-toyota-mirai-hydrogen-pump-2-1500x1000 54ca5ecebf201_-_phev-test-01-0613-de
-Snel meer mooie snelle stille (groene) auto’s op de weg.
-Verdere actieve positieve stimulering voor het gebruik hybride voertuigen.
-Alleen al in de “pilot” met de 2 voorgestelde snelweg-trajecten kan de tijdswinst naar het Noorden echt aantikken. De reis Amsterdam-Groningen kan hierdoor in een snelle Tesla 12 minuten! tijdswinst opleveren. (bij 240kmpu op toegestane pilot-traject)
-Doordat dit type auto’s steeds vaker worden voorzien van slimme veiligheidssoftware worden ze veiliger en veroorzaken in de toekomst minder ongevallen.
schultz-470x340
Tot slot snap ik zeer goed dat het lastig moet zijn om nu alle borden 130km pu weer moet wijzigen naar 120km pu.
170091
(vraag nog even bij de V&W opslagjongens. Ze hebben vast nog wel een paar 120 borden liggen)
Ik snap ook heelgoed hoeveel werk dit moet zijn en geloof meteen dat dit vast ook nog eens heel duur is/was. Afgaande van mijn boeren nachtverstand, wetenschappelijke onderzoeken, techniek van de toepasbare innovaties van de huidige tijd weet ik wel heel erg zeker dat Nederland vandaag alweer veel meer dan 130km/pu nodig heeft.
Zelfs onze helaas overleden held Wubbo Ockels maakte jaren geleden al vergevorderde plannen voor meer snellere verbinding 020-050.
Na het wederom vanuit 070 afketsen van vele plannen en ideeën om een snelle (N8)verbinding naar/van Groningen mogelijk te maken is dit vandaag het resultaat. Een stukje 130, geen structurele nachtrein, heldere geen vooruitgang.
Ik hoop dat u meteen actie onderneemt door de 130km pu borden op de voorgestelde trajecten te verwijderen. U zou daarmee echt “gas” geven richting vooruitgang en de wederopbouw van Groningen te bevorderen.
Hopend op uw antwoord,
namens de Groninger nacht verblijf ik,
vriendelijke nachtelijke groet,
Chris Garrit.
Nachtburgemeester