Onderzoek: Groninger nachtstatus 2016-2036

Groninger nacht 12-04-2016
Welgewaardeerde nachtgebruiker,

Eerder publiceerde ik al op de Groningernachtwacht een brief aan burgemeester Den Oudsten over het nut en belang van een actuele stand van zaken over de Groninger nacht en te kijken naar een nachtvisie voor de komende 20 jaar. Om te komen tot een meer veilige, kostenbesparende en gezellige Groninger nacht is het mijn inziens tijd geworden het beroemde uitgaansleven nader te onderzoeken. Na aanleiding van mijn eerdere brief ben ik door de burgemeester uitgenodigd om hier nader over te komen spreken.Onderwerpen die in het onderzoek zouden moeten voorkomen om een toekomstvisie op te kunnen stellen heb ik hieronder uiteengezet. Na het bestuderen van de data kan dan een aanbeveling geschreven worden ter overweging. Juist nu is het moment gekomen waarin wij deze belangrijke motor en landmark gaan beschrijven en waar mogelijk verbeteren. Door een verbetering door te voeren kunnen wij ons als Groninger nacht blijven bestaan, op het toneel van de grote nachtsteden op aarde.

 1. Nachtgegevens
   -Omvang uitgaanspubliek per dag
   -Leeftijd van het uitgaanspubliek
   -Woonplaats van het uitgaanspubliek
   -Tijden van de verschillende Horeca in Groningen
   -Podium onderzoek van alle genres muziek/theatre/dans/taal
   -Klachten versus spinoff
   -Economie
 2.  Nacht aanbod Groningen
   -Studenten horeca
   -Daghoreca versus nachthoreca
   -Prijzen horeca Groningen
   -Veiligheid binnen de horeca
   -Veiligheid op straat in de Groninger nacht
   -Publiekswaardering nacht en horeca
   -Festivals
 3.  Nachtveiligheid en volksgezondheid
   -Incidenten in Groninger nacht gerelateerd tot horeca-cultuur
   -Inzet/rol politie en security
   -Drugsbeleid gemeente Groningen in de horeca
   -Hygiëne horeca Groningen
   -Veiligheidsbeleving
   -Overlast en schade gerelateerd aan alcohol en drugs
   -Minderjarigen
 4. Beleid versus nachtrealiteit
   -Nachtwinkels
   -Nachtburgemeester
   -Evenementenbeleid
   -Groningen als internationale muziekstad
   -Festival locaties en locatieprofielen
   -Klachtenbeleid
   -Evenementen versus gemeente
 5. Conclusies en aanbevelingen
  
  Ik hoop van harte dat de gemeente Groningen wil investeren in dit belangrijke onderzoek naar de status van de Groninger nacht.
  
  Met vriendelijke nachtelijke groet,
  Chris Garrit