Update: Nachtburgemeester-verkiezing Groningen 2016

21-02-2016

 

Nachtgenoten,

Veel mensen vragen mij en spreken mij aan hoe het nu zit met de nachtburgemeester verkiezingen. Dit omdat ik op 7 november 2015 had gemeld dat ik de nachtketting beschikbaar zou stellen ter opvolging.
De organiserende partij kreeg (op het laatste moment) te horen dat de gevraagde gemeentelijke bijdrage niet door ging. Ook mijzelf was hierover niets gemeld vanuit het stadhuis. Als dit eerder gecommuniceerd zou zijn, dan had de organisatie nog genoeg tijd gehad de verkiezingen tijdig anders te organiseren. De verkiezingen gepland op 19 februari 2016 zijn door de organisatie hierdoor opgeschort vanwege het niet rond krijgen van de begroting.  Laat ik dit vooropstellen dat in tijden van een gemeentelijke voedselbank een nachtburgemeester verkiezingsfeest te veel is en gelden beter besteed kunnen worden.

Het nachtburgemeesterschap in Groningen is onafhankelijk en ontvangt geen gemeentelijke bijdrage. Dat waren ook altijd de voorwaarden van het ambt. De financiering van de activiteiten heb ik (grotendeels) zelf  voldaan.

Wel pleit ik ervoor om de nieuwe nachtburgemeester een bestedingskrediet te verschaffen voor het organiseren van culturele evenementen die bijdragen aan een bruisende (nacht)cultuurmaatschappij. Ook pleit ik voor het oprichten van een stichting Nachtburgemeester Groningen. Naar voorbeeld van de gemeente Nijmegen waar de nachtburgemeester 1000 euro per maand krijgt met evaluatie. Deze bijdrage is (enkel) te besteden aan evenementen/acties die bijdragen aan een betere nachtcultuur.  Ik pleit ook in Groningen voor een dergelijke regeling voor de nieuwe nachtburgemeester.

Als huidig (waarnemend) nachtburgemeester vind ik het belangrijk dat mijn opvolger democratisch gekozen zal gaan worden. Ik hoop vooral dat mijn opvolger zich in zal zetten voor de Groninger nachtcultuur. (Nacht)cultuur in de brede zin van het woord. Niet voor een bepaalde muziekstijl of eigen bedrijf maar voor de hele stad. Hoog of laag, groot of klein. Iemand die zich druk maakt over cultuur over het gehele spectrum en bruggen kan slaan.

Achter de schermen wordt nu alles gedaan de verkiezingen toch doorgang te laten vinden. Ik bemoei mij hier zo min mogelijk mee. Zodra hier meer over bekend is zal ik hier meteen meer over publiceren.

Snel meer, fijne nacht!

 

Chris Garrit